Hankkeessa mukana

 
Mukana kampanjassa ovat Suomen Autokoululiitto, Suomen metsästäjäliitto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, St1, Restel-liikenneasemat, Onnettomuustietoinstituutti OTI, Suomen Palopäällystöliitto, Safety4Traffic ja Audi Finland.
 
Hirvimerkki!-kampanja käynnistettiin vuonna 2015 hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi.

Suomen Autokoululiitto ry on autokouluyrittäjien valtakunnallinen toimialajärjestö, jonka päätehtävät ovat liikenneturvallisuuden edistäminen sekä edellytysten luominen vastuullisten, sosiaalisten ja ympäristöystävällisten kuljettajien kouluttamiseksi. Autokoululiitto kehittää alan ammattitaitoa ja toimintaedellytyksiä. Autokoululiiton arvot ovat turvallisuus, vastuullisuus ja avoimuus.

Vuonna 1938 perustetulla Autokoululiitolla on yli 200 jäsenyritystä sekä 17 alueyhdistystä. Järjestäytymisaste alalla on hyvä. Autokoululiiton jäsenkouluille on määritelty tarkat toimintakriteerit mm. etiikan suhteen. Voit luottavaisin mielin valita autokoulun Autokoululiiton jäsenkouluista. Autokoululiitto toimii yrittäjien parhaaksi kehittäen liikenneturvallisuutta ja liikennekasvatusta sekä autokoulujen koulutuspalveluja ja liikenneopettajien ammattitaitoa. Autokoululiitto palvelee jäseniään heitä kuunnellen ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. 

Metsästäjäliitto

Metsästäjäliiton päätehtävä on edistää metsästystä. Suomalaisten metsästäjien edunvalvojana edesautamme kestävää metsästystä ja metsästysseuratoimintaa sekä koulutamme osaavia ja vastuullisia metsästäjiä. Metsästäjäliiton jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja
2 700 metsästysseuraa. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta Metsästäjäliiton perustamisesta. Lue lisää Metsästäjäliiton verkkosivuilta. Suomen Metsästäjäliiton toimintaan voi tutustua eri sosiaalisen median kanavissa ja Jahtimedia.fi-osoitteessa, jossa julkaistaan metsästysaiheisia artikkeleita, haastatteluja sekä videoita. Aihepiirejä ovat muun muassa metsästys, riistaeläimet, metsästyskoirat, riistaruoka, metsästysammunta ja luonnossa liikkuminen.

Onnettomuustietoinstituutti

Onnettomuustietoinstituutti tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa.

Liikennevahinkojen määrä Suomessa on laskenut, mutta liikenne on edelleen vakava uhka kansalaisten terveydelle ja omaisuudelle. Liikennevahinkoja ilmoitetaan vakuutusyhtiöille vuosittain noin 100 000. Tuhansia ihmisiä kuolee tai vammautuu liikenteessä joka vuosi.

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla.

OTI koordinoi kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa ja hallinnoi niistä kerättyä tietoa. Näiden tietojen lisäksi OTI saa vakuutusyhtiöiltä kattavat liikennevahinkotilastot. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistoihin liittyen tarjotaan maksutonta tietopalvelua.

Joka vuosi julkaistaan useita raportteja lautakuntien tutkimista onnettomuuksista sekä vuosittaiset liikennevahinkotilastot. OTI on myös kehittänyt Liikennevahinkoportti-palvelun, jossa voi tarkastella liikennevahinkoja useista näkökulmista ja tehdä hakuja.

Onnettomuustietoja hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä hyvin konkreettisesti. Tietoja tarjotaan tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. OTI myös julkaisee apurahoin tukemiaan tai tutkimussopimustensa perusteella valmistuneita tutkimusraportteja. OTIn puolueeton tutkimustieto pitää liikenneturvallisuudesta vastaavat viranomaiset ajan tasalla.

Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen. Jäsenistöömme kuuluu muun muassa pelastusalan palopäällystöä ja alipäällystöä, sopimuspalopäällystöä, turvallisuusalan asiantuntijoita ja johtavissa asemissa olevia henkilöitä. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Olemme arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Liiton alaisuudessa toimii muun muassa Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta, jonka asiantuntemusta voimme hyödyntää koulutuksessamme ja viestinnässämme. Viime vuosina näissä keskeisenä painopisteenä ovat olleet uudet autoteknologiat, erityisesti korirakenteiden, turvavarusteiden ja käyttövoimien nopea kehittyminen, sekä turvallinen työskentely onnettomuuspaikoilla.

Safety4traffic

Safety4Traffic Oy on reaaliaikaisen liikenneturvallisuustiedon tuottamiseen keskittynyt yritys, jonka palvelut tukevat kuljettajaa ajamaan ja saavuttamaan määränpäänsä turvallisesti.

Liikenneturvallisuus palveluja ovat mm. dynaamiset eläinvaroituspalvelut, kuten hirvi- ja porovaroituspalvelu, jotka auttavat tielläliikkujia ennakoimaan ja siten välttämään onnettomuustilanteen.

Palvelut perustuvat massadataan sekä todellisiin näköhavaintoihin eläinten liikkeistä ja varoittavat tielläliikkujia kolarivaarasta tiealueella.

Varoituksen saatuaan, oleellista on pudottaa nopeutta oikean tilannenopeuden saavuttamiseksi.

Lisätietoja: www.safety4traffic.com/fi/palvelut/